Plattform

Se till att du har allt under kontroll med en smart plattform

Anslutning till en smart plattform gör att förbrukning och kostnader kan visas, bearbetas och administreras. Automatiska fakturor är också möjliga. De flesta wallbe®-produkter är redan utrustade med den nödvändiga tekniken för anslutning till plattformen – på det sättet kan användare och operatörer utföra hanterings- och administrationsuppgifter på ett innovativt och automtiskt sätt.